Nagrada za kvalitet inovacije (QIA) - Obuka ocenjivača

Dana 04.10.2019. godine u Beogradu, u organizaciji Udruženja SRMEK, održan je skup „Nagrada za kvalitet inovacije (QIA) - Obuka ocenjivača“, prva obuka ovakve vrste u Srbiji. Obuka je realizovana od strane gospodina Tani Järvinena, Izvršnog direktora Finske associjacije za kvalitet.

NAGRADA ZA KVALITET INOVACIJE je godišnje, međunarodno takmičenje koje je ustanovila Finska asocijacija za kvalitet (Finnish Quality Association) 2007. godine. Za cilj ima da podstakne kompanije i organizacije iz različitih industrijskih/uslužnih sektora na inovativnost i razvijanje proizvoda, procesa… koji doprinose konkurentnosti, kvalitetu života, dobrobiti korisnika i društva zemalja učesnica. Udruženje SRMEK postalo je deo takmičenja, zajedno sa drugim organizacijama koje promovišu kvalitet, inovativnost i izuzetnost.

Pobednici iz svake od kategorija nacionalnog takmičenja plasiraju se na međunarodni nivo gde se nadmeću sa drugim nacionalnim pobednicima. Inovacija koju međunarodni žiri bude ocenio najvećim brojem bodova biće proglašena Inovacijom inovacija. Pobednici će biti proglašeni na godišnjoj,  gala dodeli Nagrade za kvalitet inovacije (5.- 6. februara 2020. godine, u  Tel Avivu, Izrael).

Pored predstavnika Udruženja SRMEK, obuci su prisustvovali predstavnici Centra za kvalitet sa Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, predstavnici Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, kao i predstavnici organizacija koja u učešću na jednom ovakvom takmičenju vide svoju priliku da povećaju svoj inovacioni potencijal i vidljivost na tržištu.

U uvodnom delu obuke polaznici su se upoznali sa:

  • Konceptom Nagrade za kvalitet inovacije,
  • Prednostima za učesnike takmičenja,
  • Procesom takmičenja (na nacionalnom i međunarodnom nivou).

Ključni deo obuke je obuhvatao obuku samih ocenjivača kroz upoznavanje sa:

  • Ulogama i odgovornostima ocenjivača,
  • Detaljima procesa ocenjivanja,
  • Kriterijumima za ocenjivanje inovacije, kao i samim procesom ocenjivanja.

Pored teorijskih, kroz grupni rad na praktičnim primerima, ocenjivači su stekli neophodna znanja za sprovođenje procesa ocenjivanja inovacija.

Obuka je privukla pažnju i domaćih medija, a više se može pročitati u novinarskom članku „Takmičenjem od ideje do kvalitetaOVDE

Deli ovaj post