EOQ 2020

Poštovani poklonici kvaliteta!

Dobro došli na 64. EOQ naučni kongres standarda kvaliteta.

Sledeći misiju Evropske organizacije za kvalitet (EOQ) ulažemo velike napore da teoriju i praksu modernog upravljanja kvalitetom prenesemo u Srbiju i druge zemlje sa manje razvijenim privredama. Manje razvijene privrede su posledica neprimenjene prakse upravljanja sistemima kvaliteta. Ključni faktori razumevanja i uspešne primene upravljanja kvalitetom su efektivna formalna edukacija učenika i studenata, kao i seminarske obuke specijalista iz privrede. Posle sprovedenog istraživanja o stepenu uključenosti standarda kvaliteta u edukativne sisteme raznih država – imaćemo zaključke gde se i kojim metodama rada postižu najbolji rezultati. Postoji mnogo razloga i da posetite Beograd i Srbiju, koji se posle mnogo političkih izazova bude i hvataju korak sa razvijenim svetom.

Srdačno,

Dr Jovo Lojanica
Predsednik Organizacionog odbora

Sve informacije o kongresu dostupne su na web saju: https://eoqcongress2020.srmek.org/sr

Deli ovaj post