VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Posle nekoliko online sastanaka sa Izvršnim odborom EOQ-a i razmatranja velikog broja faktora, uključujući i trendova pandemije,  doneta je odluka da se otkaže organizacija EOQ kongresa 2021. godine.

VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Usled situacije u svetu prouzrokovane Coronavirusom (COVID – 19), sa velikim žaljenjem Vas obaveštavamo da je doneta odluka o ODLAGANJU 64. EOQ kongresa za jun 2021. godine.

Pages