Svetski dan kvaliteta

Drugog utorka u novembru svake godine širom sveta obeležava se Svetski dan kvaliteta. U 2021. godini ovaj praznik se proslavlja 11. novembra.

Svetski dan kvaliteta je dan posvećen uvažavanju napora i dostignuća stručnjaka za kvalitet širom sveta. To je prilika za svaku kompaniju u bilo kojoj industriji da proslavi dostignuća svog tima i posvećenost pružanju kvalitetnih proizvoda i usluga. To je takođe prilika da se podigne svest o nivou kvaliteta i prepoznaju stručnjaci odgovorni za pitanja kvaliteta.

Standardi kvaliteta mogu se razlikovati od organizacije do organizacije, ali je suština ista. Da li je ponuda dovoljno dobra? Koliko je dobro? Možemo li to učiniti boljim? U bilo kojoj organizaciji, svako na svakom nivou poslovanja treba da bude odgovoran za kvalitet u svemu što radi.

Pored toga mnoge kompanije i organizacije imaju stručnjaka koji je zadužen za pitanje kvaliteta u celom poslovanju. Ova osoba ima znanje i iskustvo da sagleda širu sliku problema kvaliteta i primeni metode poboljšanja.

Oni su stručnjaci za kvalitet i mogu se zvati menadžeri kvaliteta, menadžeri za osiguranje kvaliteta, direktori za kvalitet ili drugi slični poslovi. Mogu biti zaposleni interno ili u eksternoj organizaciji koja je posvećena pomaganju drugim da postignu uspeh.

Svetski dan kvaliteta nastoji da oda priznanje ovim profesionalcima.

Srećan Dan kvaliteta želi vam Udruženje za menadžment kvalitetom i poslovnu izvrsnost Srbije - Udruženje SRMEK

Deli ovaj post