Međunarodni forum produktivnosti, Moskva 26-27 novembar 2019

U Novom centru za obuku menadžera u Skolkovu kod Moskve održan je međunarodni forum sa preko 1.000 učesnika.

Na forumu je učestvovao i predsednik Udruženja SRMEK gospodin Jovo Lojanica sa svojim izlaganjem "Стратегия повышения Продуктивности и Качества в экономике страны".

U sklopu posete obavljeni su i razgovori sa organizacijama:

  • VOK - Sveruska asocijacija za kvalitet, predsednik Genadij Petrovič Voronjin
  • Roskachestvo - Državni organ za kvalitet
  • Asambleya norodov Evrazii, predsednik Mihail Vasilevič Fjodorov

i drugim.

Dogovorena je saradnja u svim oblastima, a posebno oko učešća na 64. EOQ naučno-poslovnom kongresu 2020 u Beogradu.

Deli ovaj post