NAGRADA ZA KVALITET INOVACIJE

Profesionalno udruženje za kvalitet SRMEK je 22 marta 2019.godine postalo nacionalni partner kluba organizatora takmičenja Quality Innovation Award (Nagrada za kvalitet inovacije).

NAGRADA ZA KVALITET INOVACIJE je godišnje, međunarodno takmičenje koje je ustanovila Finska asocijacija za kvalitet (Finnish Quality Association) 2007. godine. Za cilj ima da podstakne kompanije i organizacije iz različitih industrijskih/uslužnih sektora na inovativnost i razvijanje proizvoda, procesa… koji doprinose konkurentnosti, kvalitetu života, dobrobiti korisnika i društva zemalja učesnica.

Udruženje za menadžment kvalitetom i poslovnu izvrsnost Srbije – SRMEK postalo je deo takmičenja, zajedno sa drugim organizacijama koje promovišu kvalitet, inovativnost i izuzetnost (iz Švedske, Španije, Češke, Mađarske, Kine, Rusije, Kazahstana, Estonije, Litvanije, Latvije i nekoliko afričkih zemalja) koje omogućava inovatorima da:

  • dobiju profesionalnu i nezavisnu ocenu svojih inovacija;
  • uporede svoje inovacije sa drugima kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou;
  • povećaju vidljivost svojih inovacija;
  • ostvare međunarodno priznanje za svoje inovacije.

Učešće na takmičenju je višestruko korisno jer utiče na:

  • podizanje javne svesti o inovaciji;
  • lakši pristup novim tržištima;
  • nacionalno i međunarodno priznanje inovacije.

Kvalitetna inovacija je ona koja je: novitet, upotrebljiva, zasnovana na znanju, usmerena na korisnika, efikasna.

Uspostavljeno je 8 kategorija takmičenja:

1. Potencijalne inovacije ;
2. Odgovorne i obnovljive inovacije (inovacije u cirkularnoj ekonomiji);
3. Inovacije u sektoru zdravstva;
4. Inovacije u sektoru obrazovanja;
5. Inovacije u javnom sektoru;
6. Poslovne inovacije (Mikro & start-up kompanije);
7. Poslovne inovacije (mala i srednja preduzeća);
8. Poslovne inovacije (velike kompanije).

Pobedničke inovacije iz svake od kategorija nacionalnog takmičenja automatski postaju finalisti na međunarodnom nivou.

Međunarodni žiri ocenjuje sve nominacije i bira pobedničke za koje dodeljuje Quality Innovation Award (Nagradu za kvalitet inovacije).

Više informacija o Nagradi za kvalitet inovacije možete pronaći u nastavku.

Deli ovaj post