VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Kao što znate, planirano je da se 2020. godine u Beogradu održi 64. EOQ kongres. Zbog izbijanja pandemije Covid-19, kongres je odložen za 2021. godinu. Međutim, zbog aktuelne epidemiološke situacije, posle nekoliko online sastanaka sa Izvršnim odborom EOQ-a i razmatranja velikog broja faktora, uključujući i trendova pandemije,  doneta je odluka da se organizacija EOQ kongresa 2021. godine otkaže. 

Sledeći, 65. EOQ kongres planiran je da se održi 2022. godine u Rusiji.

Share this post